• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/

S.S KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

HOŞ GELDİNİZ

BAKANLIK NEZDİNDE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA BAKANLIK EK'TEKİ CEVABI VERMİŞTİR.

BAKANLIK NEZDİNDE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA BAKANLIK İLGİDEKİ CEVABI VERMİŞTİR.

         
                                                                    
 
Sayı        : 43709011-305.03.14-E.159853                                                                      09.07.2019
Konu       :Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇK Bölgesi ilanı hk.

               S.S. KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNE,

İlgi :   a) S.S. Kamukent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifı'ninl5.05.2019 tarih ve 140 sayılı başvurusu.
        b) Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 08.07.2019 tarih ve E. 157657 sayılı yazısı.

   İlgi (a) dilekçe ile, İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Çatalkaya Mahallesi 1150 parsel, 410 parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan S.S. Kamukent Arsa ve Konut Yapı Kooperatif ne ait inşaatlara başlandığı ancak 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Karaburun - İldir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiği, söz konusu kararnamenin 4. maddesinde "Karaburun - ildir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı subasman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilir" şeklinde belirtilerek, yapıların inşaatlarına devam edip edemeyecekleri husususunda Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) görüşünün bildirilmesi istenmiştir.

   Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 08.07.2019 tarih ve E. 157657 sayılı yazısında konuya ilişkin olarak;

   "...15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan 823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, "Karaburun - ildir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmiş olup, ilgi (a) yazımız ile 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanacağı ve mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılmayacağı, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen saha içerisinde, ilan öncesine kadar yürürlükte bulunan her ölçekteki planların yeniden değerlendirilebilmesi için onaylanan planlar, onaya esas kararlar, kurum/kuruluş görüşleri, jeolojik etüdler, plan açıklama ve araştırma raporları ve diğer belgelerin istenerek, söz konusu evrakların Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesini müteakip imar planları ilgili olarak gerekli değerlendirmenin yapılabileceği bildirilmiştir.

  ....Yapılan incelemede; Cumhurbaşkanı Kararının 4. maddesi; "Karaburun - ildir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde bu Kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilir." hükmü doğrultusunda uygulamaların yapılabileceği. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararma göre, Karaburun - ildir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde bu Kararın yayını tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilebileceği, bir parselde birden çok yapı bulunması durumunda da sadece parselde yer alan ve Kararın yayım tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına devam edilebileceği," hususları belirtilmiştir.

   Buna göre; ilgi (a) yazıda bahsi geçen talep konusunda ve benzer uygulamalardaki değerlendirmenin 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında ve Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 08.07.2019 tarih ve E. 157657 sayılı yazısında belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                        e-imzalıdır

                                                                                                         Mehmet Alaattin NALCIOĞLU
                                                                                                         Bakan a.
                                                                                                         Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek : İlgi (b) yazı örneği. (3 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:                                                                 Bilgi:

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA     S.S. KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNE

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belgeelektronik imza ile imzalanmıştır.

Ekvrak Doğrulama Kodu : NQGTLERCOZNXWWKSPCNE
Evrak Takip Adresi: https://www.turkiyc.gov.tr/ccvrc-ve-sehircilik-bakanligi

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km  Çankaya/ANKARA    
Bilgi için: Mehtap ALDEMİR Mimar   BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. ALACAĞIMIZ SONUÇLAR AYRICA SİZLERE BİLDİRİLECEKTİR. BİLGİLERİNİZE SAYGILARIMIZLA...

YÖNETİM KURULU.
3903 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret440654
HAVA DURUMU