• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/

S.S KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

HOŞ GELDİNİZ

2017 YILI MALİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER.


      Sayın üyemiz,
 
    2017 yılında yaptığımız genel kurulumuzda yıl içinde neler yapmayı planladığımızı sizlere anlatmıştık.
 
   Yönetim olarak verdiğimiz sözleri hayat geçirdik. Ana yolumuzun parke taşı döşenmesi yapılmış girişe (Kamukent) yazısı yazılarak aydınlatılmış, çiçeklerle süslenerek Kooperatifimizin girişi güzelleştirilmiş böylece iç açıcı bir ortam yaratılmıştır.
 
    Ana yol kenarlarına ve diğer yerlere 600 adet zeytin ağacı dikilerek ağaçlandırılmaya devam edilmiştir.
 
   Arazimizde yapılaşma artarak devam ettiğinden geçici olarak verdiğimiz elektrik hatlarında meydana gelen arızalar giderilmeye çalışılmış, yeni inşaatlardan dolayı yeni hat çekilerek 12 adet pano daha muhtelif yerlere konarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçların giderilmesine çalışılmıştır.
 
    Sahamızdaki su şebekesi 10 sene önce yapılmış, kullanılmamış ve bu nedenle su boruları özelliğini kaybettiğinden devamlı patlaklar ortaya çıkmıştır. Her patlak çıktığında yeniden kazı yapılarak, patlaklar giderilmiş, ancak bu patlakların sonu gelmemiştir.
 
    Yönetimimiz bu işleri yaparken asıl hedef olarak elektrik şebekesinin yapımı, su şebekesinin ıslahı veya yeniden yapımı konularının görev bilmiş ve bu konularda çalışmalar yapmıştır. Bunun sonucunu da almış Gediz Elektrik alnımızdaki trafo yapımını ihale etmiştir. Trafolar yapılıp Mordoğan’ın içinden hat çekilerek alanımıza getirilecektir. Daha sonrada alanımızdaki hazırlanan projeye göre elektrik donatımı ve aydınlatma işleri yapılacaktır.
 
    Su şebekesinin yeniden yapımı veya ıslahı konusunda Büyük Şehir Belediyesi ( İZ-SU) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda büyük mesafeler kat ettik.
 
     Sayın üyemiz,
 
    Bu tesislerin ve arıtmanın Kooperatifimize kazandıracağı maliyet en az 40.Milyon (kırk milyon)Liradır. Bu işleri bu Kooperatif yaptırmaya kalksa 20 senede tamamlayamaz işte bu Yönetim bu büyük işleri başarmaya çalışıyor. Bu şebekeler yapıldığında burası daha büyük değer kazanacaktır. Ortaklarımızın inşaatlarını yaptırmaları bu çalışmaları hızlandıracak ve buda değer artışına katkı sağlayacaktır. Elbette bazı kimselerin hayalleri dahi bu hizmetleri yapmaya yetmez. Bazı konularda yalan ve iftiralarla çamur atmaya çalışanlar en ağır şekilde cevaplarını alacaklardır. Bu cevapta yaptıklarımız ve yapacaklarımız olacaktır. Sadece şunu belirtelim ki arsalardaki fiyat artışları bu yönetimin çalışmaları sonucunda olmuştur.
 
     Sayın üyemiz,
 
   Genel Kurulumuzda size tafsilatlı bilgi vereceğiz. Sit alanı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bakanlıktan yapılacak açıklamayı beklemekteyiz. Ona göre de sahilimizde düzenleme yapacağız.
 
  Mordoğan’da bir arşiv kurmaktayız. Burada bütün projeler ve evraklar toplanacak. Ankara’daki arşiv de taşınarak yeni bir düzenlemeye gidilecektir.
 
 İnşaat Ruhsatlarımızın uzatılması ile ilgili son olarak 30.04.2018 tarihinde gönderdiğimiz yazı ile gerekli açıklamalarımız yaptık takdir sizin.
 
   Sayın üyemiz,
 
 Genel Kurulumuzun yapımı, kooperatifimize belli miktarda külfet getirmektedir. O nedenle de çoğunluğun sağlanması önem kazanıyor. Toplantıyı açabilmemiz için yeterli çoğunluğun asaleten ve vekâleten katılması gerekiyor. Toplantıya katılmayacak olan üyelerimizin yazımız ekindeki vekâletini Kooperatif merkezimize hemen göndermelerini önemle rica ediyoruz. Şunu ifade edelim ki lütfen toplantıya bizzat katılın. Tercihimiz sizin toplantıya katılmanız yönündedir.

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle, saygılar sunuyoruz.


   S:S.Kmukent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifimizin 2017 yılı Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı salonunda (Yüce tepe 1.cadde 8.sokak Yücetepe/ ANKARA) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
     GÜNDEM

1-  Yoklama Ve Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan Başkanlığının seçimi (Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, İki Kâtip Üye ) ve divana tutanaklara imzalama yetkisi verilmesi, oy sayım işlerinin Başkanlık Divanımızca yapılması

4- Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait Çalışma Raporu, Bilânço ve Gelir-Gider Farkı Hesabı ile Denetçiler Raporunun okunması ve görüşülmesi

5- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, Bilançonun ve Gelir-Gider Farkı hesabının onaylanması

6-2018 Yılının Tahmini Bütçe ve Çalışma Programlarının görüşülmesi, aidatların ve ara ödemelerin belirlenmesi, ödenmeyen aidatlara uygulanacak gecikme cezasının belirlenmesi; Yönetim Ve Denetim Kuruluna ödenecek Huzur Hakkı – Yolluk – İaşe Ve İbade konularının görüşülmesi

7- Denetim Kurulu Üyemiz Sabri KOÇ toplantılara katılmadığından durumunun görüşülmesine.

8- Ana Sözleşmenin 6-6 maddesi uyarınca konut yapımının mali yetersizlik nedeni ile güçsüzleşmesi sonucu arsa tapusunun dağıtılması yoluyla ferdileşme sağlanması yapılarak, kalan tapuların çıkarılması ve böylece ferdileşmenin tamamlanmasının karara bağlanması.

9- Kat İrtifakı İzmir – Karaburun Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünde öncelikle Kooperatif adına tesisi için zorunlu olarak K.M.K. (Kat Mülkiyeti Kanunu) 14. Madde hükmünce gerekli tüm proje ve diğer işlemlerin hazırlanması konusunda Karaburun Belediyesi ve Karaburun Kadastro  ve Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili işlemlerin yapılma yetkisi ve aşağıda belirtilen yetkilerin Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülerek karara bağlanması;

  a-İzmir Karaburun Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Nezdindeki Kanuni İşlemlerin Yapılarak Ferdi Tapuların Alınması Karaburun Belediyesi Nezdindeki Kooperatifimize Ait Tapu Kadastro Müdürlüğüne Tapu Verilmek Üzere Her Türlü Proje ve Belgelerin Tasdiklerinin Yapılması ve Bunlarla İlgili Her Türlü Ödemenin Yapılması veya Parasının Geri Alınması Yetkisinin Verilmesi, Tüm Kanuni İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması

    b-Kat mülkiyeti yasasına göre kat irtifakının kurulmasına, ferdi kat mülkiyetine geçilmesi ile ilgili işlemlerin yaptırılması, ve Gerektiğinde İmar Değişikliğinin Yapılması, ortaklar adına tapuların tescil ettirilmesi, çıkartılması, hazırlanan ve onaylanan yönetim planının uygulanması, uygulattırılması ve her türlü talepte bulunmak, her türlü belgeyi tanzim ve imzalatmak, tüm proje ve vaziyet planlarını hazırlatmak ve onaylattırmak,

   c-Tapular için Karaburun Kadastro Müdürlüğünde cins tashihlerinin, isim tashihlerinin ve her türlü tashihlerin yapılması, yaptırılması

  d-Karaburun Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili tüm işlemlerin, ödemelerin yapılması, yaptırılması

  e-Karaburun Vergi Müdürlüğü ve Belediye İle İlgili Tüm İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması

  f-İnşaat ruhsatları alınmış, vaziyet planları ve inşaat projeleri onaylandığından,  kooperatifimizin mülkiyetindeki taşınmazda kat irtifakı tesis ve tescil ettirmek, kat irtifakı tesis ve tescili için bağımsız bölümleri, numaralarını, arsa paylarını, ortak yerleri ve eklentilerini tayin ve tespit etmek ve imzalamak, keza kat irtifakının tesis ve tescili için her türlü iş ve işlemleri yapmak, talepte bulunmak

     g-Kalan kısımların ve süresi dolan İnşaat ruhsatının alınması veya uzatılması projelerin tasdiki, imar uygulamasının yapılması, kat irtifakı tesis ve tescili ile ferdileşme ve sair her türlü işlemler için ödenmesi gereken her türlü harç, vergi ve resimler ile gerekli yasal her türlü ödemeleri yapmak, fazla yatırılanları geri almak için, Karaburun veya ilgili Belediyelerle, Karaburun Tapu Kadastro ve Vergi Dairelerine müracaatları yapmak, gerekli işlemleri yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi; İnşaat Ruhsatlarının süresi dolduğundan İnşaat Ruhsatlarının alınması,

10-  22 Aralık 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda alınan karar gereği ortak alanların kullanım şekli ile ilgili yapılan çalışmaların sonucunun Genel Kurulda üyelerin bilgisine sunulmasına ve alanlarımızdan Ticaret Merkezi (428 Ada, 1 Parsel) ile 459 ada ve 506 adadaki küçük ticaret alanlarımız ve sağlık tesis yerleri ile iki adet otel yerinin yap işlet devret modeli ile ihale edilerek verilmesi, Sit alanlarımız için ise derecesinin değişmesi için çalışmalara devam edilmesine, gerektiğinde bu alanın koruma planının ve İmar planlarının yaptırılmasına, derece değiştiği takdirde imar uygulama çalışmalarının yaptırılmasına(16. Madde-18. Madde Uygulamaları İfraz-Tevhid), ayrıca alanımızdaki hissedarlarla İmar uygulaması ile mülkiyet ayrımının yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

11-   İnşaatların nasıl yapılacağının belirlenerek Yönetime yetki verilmesine.

12- Kooperatifimiz ile HAS-BAYRAM LTD.Ş.T.İ arasında 18.04.2013 Tarihinde yapılan alt yapı sözleşmesinde bulunan saha içi trafo ve elektrik şebekesi yapımı işini Gediz A.Ş tarafından bedelsiz olarak  yaptırılacağından adı geçen işin sözleşmeden çıkarılması için Has Bayramla karşılıklı anlaşarak yasal işlemin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.

13-  Doğal Kuvvet (Enerji) Konusunda Toplu Yapı Hizmetlerinin Sağlanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesini, Bu Amaçla Toplu Yapı Ortak Yeri Arsalarda Sınırlı Ayni Haklar Kurulmasına Arsa Mülkiyet Devrine Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

14- Kooperatifimiz şantiyesinde kullanılmak üzere ihtiyaçdan dolayı 1 adet kamyönet alınmıştır ve gerektiğinde 1 adet Traktör, su tankı ve römorkunun alınmasına,

15-  İhraç edilenler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve gereğinin yapılması

16- Tapularını almayan üyelerin emlak vergilerinin kooperatifçe ödenmesi bu nedenle üyelerden emlak vergisi bedelinin alınmasına,

17-  Dilek – Temenniler ve Kapanış.

  

        Özcan TOKYÜREK           Mümtaz Fahri AYKIRI          Ziya DOĞAN

        YÖN.KUR.BŞK               2. BAŞKAN                      MUHASİP ÜYE

 

                    Rızvan EMRE                     Hüseyin ÇİLTEPE

                    YÖN.KUR. ÜYE                   YÖN.KUR. ÜYE

          
              Merkez Ofis Ankara İrtibat Telefon Numarası : 0533 490 31 99
  
1588 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret395654
HAVA DURUMU