• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/

S.S KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

HOŞ GELDİNİZ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU VE BİLGİLENDİRME

Sayın üyemiz;

30 Haziran 2018 tarihinde yaptığımız 2017 yılı Olağan Genel Kurulundan sonra yapılan işler konusunda sizlere kısaca bilgi vermek istiyoruz.

Alanımıza yapılacak elektrik şebekesinin ihalesi, Gediz Elektrik A.Ş. tarafından yapıldı. Alanımızda bulunan 6 adet trafonun İmar Planına göre yerlerinin tespiti ve tapularının TEDAŞ AŞ’ye devri için gerekli işler yapılarak tapu devri tamamlandı. Yüklenici firma çalışmalara başlayarak 2,5 km’den ana hattı alanımıza kadar çekerek, ana trafoya bağlandı. Ancak son fiyat artışları nedeniyle, yüklenici firma fiyat farkı isteğinde bulunduğundan şuanda firma ile Gediz Elektrik A.Ş. arasında görüşmeler devam etmektedir. Bu arada bizden konutlara elektrik verebilmek için, yeni hatlar çekip yeni panolar koyup ihtiyacı karşıladık.

    Su şebekelerinin yeniden yapımı için, çalışmalarımız devam etti. Alanımızın Büyükşehir Belediyesince yol kotları yeniden alınarak proje ’ye adapte edilip şebekenin maliyeti çıkarıldı. 2019 yılında ihalesi yapılacak böylece mevcut şebekeyi sadece sulamada kullanma durumuna geleceğiz. Buda kooperatifimize önemli katkıda bulunacaktır. Bu arada mevcut şebekede meydana gelen patlaklar, devamlı onarılmış; bazı yerlerde yeni hat çekilerek ihtiyacın giderilmesine çalışılmıştır.

   Sayın Üyelerimiz,

   Haziran ayında sahilimiz düzenlenerek ve denizi temizlemek için çalışma başlattık. Ancak Sahil Güvenlik  Komutanlığı müdahale ederek hakkımızda soruşturma başlattı. Önümüzün sit alanı olması çalışmalarımızı zorlaştırdı. Sit alanı ile ilgili bu konuda yapılan çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca sonuçlandırılmadı.

  Denize rahatlıkla girebilmek için, gerekli olan iskelenin yapımı için gerekli evrakları hazırlatarak İzmir Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. İki ayrı heyeti getirerek olumlu görüş alınmıştır. Şuanda sadece sit komisyonunun vereceği karar kalmıştır. 14 ayrı kurumun görüşü olumlu olduğundan bu komisyondan da olumlu görüş alacağımıza inanıyoruz. İşlemler bitince iskele yapımını hemen başlatıp, yaza güzel bir sahili size açacağız.

  Bu işlemler devam ederken sit alanı ile ilgili Koruma planlarının yapımını da başlattık. İnşaatını yapıp bitiren ortaklarımıza Oturma izni alabilmek için, imar planı dip notunda bulunan her adada, %50’i konut yapımı koşulunun kaldırılması için gerekli evrakları hazırlayarak, Belediye Başkanlığına başvurduk. Bu koşulunda kaldırılması için, gerekli her çalışmayı yapacağız.

  Öncelikle oturulan konutların yollar olmak üzere açılan tüm yollara stabilize dökülerek ulaşımı sağlanmıştır.

  Bu arada kullanılan 3 su kuyusuna ilaveten, 4.ncü kuyuyu da çalışır hale getirdik. Su ihtiyacımız giderilmiş durumdadır. 

  Kooperatifimizin Kasım 2018 ayı sonu itibariyle çıkarılan bilanço ve gelir - gider tablosu yazımız ekinde gönderilmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle çıkarılacak olan bilanço genel kurulda sunulacaktır.

  Sayın Üyemiz,

 Size çalışmalar hakkında kısa bilgi verdik. Genel kurulumuzda daha geniş bilgi sunacağız. 3 yıl evvel bu göreve geldiğimizde burası tarla idi. Şuanda binalar yükseliyorsa,  4 yıl evvel 14 bin lira olan arsalar 100,000 den 180,000 liraya kadar yükseldiyse bu bizim çalışmalarımızın sonucunda olmuştur. Taktir elbette sizin.

 Kooperatifte devamlı dedikodu üreten yalan yanlış haberler yayan insanlar hep çıkmıştır, çıkacaklarda. Bunlara değer vermeyin ve ortadaki esere bakın.

 Sayın Üyemiz,

Genel kurulumuzun yapımı, kooperatifimize belli miktarda külfet getirmektedir. O nedenle de çoğunluğun sağlanması önem kazanıyor. Toplantıyı açabilmemiz için yeterli çoğunluğun  asaleten ve vekaleten katılması gerekiyor. Toplantıya katılmayacak olan üyelerimizin yazımız ekindeki vekaletini kooperatif merkezimize hemen göndermelerini önemle rica ediyoruz. Şunu ifade edelim ki lütfen toplantıya bizzat katılın. Tercihimiz sizin toplantıya katılmanız yönündedir.

 Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle, saygılar sunuyoruz, yeni yılınızı kutlar sağlıklar dileriz.

Merkez Ofis Ankara İrtibat Telefon Numarası: 0533 490 31 99
 

    Özcan Tokyürek                                 Mümtaz Fahri Aykırı

    YÖN. KUR. BŞK.                                        II. BAŞKAN

  

 

      Rızvan Emre                                         Hüseyin Çiltepe

      YÖN. KUR. ÜYE                                       YÖN. KUR. ÜYE                           GÜNDEM
 
1- Yoklama Ve Açılış,
2-Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması,
3-Divan Başkanlığının Seçimi ( Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, İki Katip Üye )Ve Divana Tutanaklara İmzalama Yetkisi Verilmesi, oy sayım işlerinin Başkanlık Divanımızca Yapılması,
4-Yönetim Kurulunun 2018     yılına Ait Çalışma Raporu, Bilânço Ve Gelir-Gider Farkı Hesabı İle Denetçiler Raporunun Okunması Ve Görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulunun Ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, Bilançonun ve Gelir-Gider Farkı Hesabının Onaylanması
6-Yönetim ve denetim kurullarının 3 yıllığına seçimi,
    a ) Yönetim Kurulu (5 Asil ve 5 yedek üye)
    b ) Denetim Kurulu (3 asil ve 3 yedek üye)
7-2019 Yılının Tahmini Bütçe Ve Çalışma Programlarının Görüşülmesi, Aidatların ve ara ödemelerin Belirlenmesi, Ödenmeyen Aidatlara Uygulanacak Gecikme Cezasının Belirlenmesi; Yönetim Ve Denetim Kuruluna Ödenecek Huzur Hakkı – Yolluk – İaşe Ve İbade Konularının Görüşülmesi
8-Ana sözleşmenin 6-6 Maddesi uyarınca konut yapımının mali yetersizlik nedeni ile güçsüzleşmesi sonucu Arsa Tapusunun dağıtılması yoluyla ferdileşme sağlanması yapılarak, kalan tapuların çıkarılması ve böylece ferdileşmenin tamamlanmasının karara bağlanması,
9-Kat İrtifakı İzmir – Karaburun Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünde Öncelikle Kooperatif Adına Tesisi İçin Zorunlu Olarak K.M.K. (Kat Mülkiyeti Kanunu) 14. Madde Hükmünce Gerekli Tüm Proje Ve Diğer İşlemlerin Hazırlanması Konusunda Karaburun Belediyesi Ve Karaburun Kadastro  Ve Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili işlemlerin yapılma yetkisi ve Aşağıda Belirtilen Yetkilerin Yönetim Kuruluna Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması;
   a-İzmir Karaburun Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Nezdindeki Kanuni İşlemlerin Yapılarak Ferdi Tapuların Alınması Karaburun Belediyesi Nezdindeki Kooperatifimize Ait Tapu Kadastro Müdürlüğüne Tapu Verilmek Üzere Her Türlü Proje ve Belgelerin Tasdiklerinin Yapılması ve Bunlarla İlgili Her Türlü Ödemenin Yapılması veya Parasının Geri Alınması Yetkisinin Verilmesi, Tüm Kanuni İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması
     b-Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Kat İrtifakının Kurulmasına, Ferdi Kat Mülkiyetine Geçilmesi İle İlgili İşlemlerin Yaptırılması, ve Gerektiğinde İmar Değişikliğinin Yapılması, Ortaklar Adına Tapuların Tescil Ettirilmesi, Çıkartılması, Hazırlanan ve Onaylanan Yönetim Planının Uygulanması, Uygulattırılması ve her türlü talepte bulunmak, her türlü belgeyi tanzim ve imzalatmak, tüm proje ve vaziyet planlarını hazırlatmak ve onaylattırmak,
   c-Tapular İçin Karaburun Kadastro Müdürlüğünde Cins Tashihlerinin, İsim Tashihlerinin Ve Her Türlü Tashihlerin Yapılması, Yaptırılması
 d-Karaburun Tapu Sicil Müdürlüğü İle İlgili Tüm İşlemlerin, Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması,
  e-Karaburun Vergi Müdürlüğü ve Belediye İle İlgili Tüm İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması
 f-İnşaat ruhsatları alınmış, vaziyet planları ve inşaat projeleri onaylandığından,  kooperatifimizin mülkiyetindeki taşınmazda kat irtifakı tesis ve tescil ettirmek, kat irtifakı tesis ve tescili için bağımsız bölümleri, numaralarını, arsa paylarını, ortak yerleri ve eklentilerini tayin ve tespit etmek ve imzalamak, keza kat irtifakının tesis ve tescili için her türlü iş ve işlemleri yapmak, talepte bulunmak
  g-Kalan kısımların ve süresi dolan İnşaat ruhsatının alınması veya uzatılması projelerin tasdiki, imar uygulamasının yapılması, kat irtifakı tesis ve tescili ile ferdileşme ve sair her türlü işlemler için ödenmesi gereken her türlü harç, vergi ve resimler ile gerekli yasal her türlü ödemeleri yapmak, fazla yatırılanları geri almak için, Karaburun veya ilgili Belediyelerle, Karaburun Tapu Kadastro ve Vergi Dairelerine müracaatları yapmak, gerekli işlemleri yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi; İnşaat Ruhsatlarının süresi dolduğundan İnşaat Ruhsatlarının alınması, 10-22 Aralık 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda alınan karar gereği Ortak alanların kullanım şekli ile ilgili yapılan çalışmaların sonucunun Genel Kurulda üyelerin bilgisine sunulmasına ve alanlarımızdan Ticaret Merkezi (428 Ada, 1 Parsel) ile 459 ada ve 506 adadaki küçük ticaret alanlarımız ve sağlık tesis yerleri ile iki adet Otel yerinin yap işlet devret modeli ile  veya Genel Kurulun vereceği karar doğrultusunda ihale edilerek verilmesi, Sit alanlarımız için ise derecesinin değişmesi için çalışmalara devam edilmesine, bu alanın koruma planının tamamlanmasına gerektiğinde İmar planlarının da yaptırılmasına, derece değiştiği takdirde İmar uygulama çalışmalarının yaptırılmasına(16. Madde-18. Madde Uygulamaları İfraz-Tevhid), ayrıca alanımızdaki hissedarlarla İmar uygulaması ile mülkiyet ayrımının yapılması konusunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
11-Plan notundaki şartların değiştirilip inşaatlarını bitiren ortakların oturma müsaadesi almaları için Karaburun Belediyesi’nden gerekli müraacatların yapılmasına ve gerektiği taktirde (Arıtma ) veya  geneli için foseptik yaptırılması,  
12-Doğal Kuvvet (Enerji) Konusunda Toplu Yapı Hizmetlerinin Sağlanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesini, Bu Amaçla Toplu Yapı Ortak Yeri Arsalarda Sınırlı Ayni Haklar Kurulmasına Arsa Mülkiyet Devrine Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
13-İhraç edilenler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve gereğinin yapılması,
14-Tapularını almayan üyelerin emlak vergilerinin kooperatifçe ödenmesi bu nedenle üyelerden emlak vergisi bedelinin alınmasına,
15-Dilek – Temenniler ve Kapanış.

 

 

  
2281 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret584125
HAVA DURUMU