• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/
 • https://twitter.com/

S.S KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

HOŞ GELDİNİZ

KOOPERATİFİMİZİN OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI 08 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.

S.S.KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

SEZENLER CAD. NO:1/10   SIHHIYE / ANKARA

TEL  : 0312 419 53 56 – 0312 419 53 57

FAX : 0312 419 23 53

E-POSTA ADRESİ: bilgi@kamukentkoop.com

 İNTERNET ADRESİ: https://www.kamukentkoop.com

 

2023 YILI

OLAĞAN MALİ

GENEL KURUL TOPLANTISI

 

TARİH  : 08 HAZİRAN 2024

SAAT : 10.00

 

TOPLANTI YERİ :

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU

İNÖNÜ BULVARI NO:14

YÜCETEPE/ANKARA

( DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANI )

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

(08 HAZİRAN 2024)

 

  1. Yoklama Ve Açılış,
  2. Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması,
  3. Divan Başkanlığının Seçimi ( Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, İki Katip Üye )Ve  Divana Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi, oy sayım işlerinin Başkanlık  Divanımızca Yapılması,
  4. Yönetim Kurulunun 2023 yılına ait Çalışma Raporu, Bilânço Ve Gelir-Gider Farkı  Hesabı İle Denetçiler Raporunun Okunması Ve Görüşülmesi,
  5. Yönetim Kurulunun Ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, Bilançonun ve Gelir-    Gider Farkı Hesabının Onaylanması,
  6. 2024 Yılının Tahmini Bütçe Ve Çalışma Programlarının Görüşülmesi, Aidatların ve ara ödemelerin Belirlenmesi, Ödenmeyen Aidatlara Uygulanacak Gecikme faizinin Belirlenmesi; Yönetim Ve Denetim Kuruluna Ödenecek Huzur Hakkı – Yolluk – İaşe Ve İbade Konularının Görüşülmesi,
  7. Ana sözleşmenin 6-6 Maddesi uyarınca konut yapımının mali yetersizlik nedeni ile güçsüzleşmesi sonucu Arsa Tapusunun dağıtılması yoluyla ferdileşme sağlanması yapılarak, kalan tapuların çıkarılması ve böylece ferdileşmenin tamamlanmasının karara bağlanması,
  8. Kat İrtifakı İzmir – Karaburun Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünde Öncelikle Kooperatif Adına Tesisi İçin Zorunlu Olarak K.M.K. (Kat Mülkiyeti Kanunu) 14. Madde Hükmünce Gerekli Tüm Proje Ve Diğer İşlemlerin Hazırlanması Konusunda Karaburun Belediyesi Ve Karaburun Kadastro Ve Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili işlemlerin yapılma yetkisi ve Aşağıda Belirtilen Yetkilerin Yönetim Kuruluna Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması;
   1. İzmir Karaburun Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Nezdindeki Kanuni İşlemlerin Yapılarak Ferdi Tapuların Alınması Karaburun Belediyesi Nezdindeki Kooperatifimize Ait Tapu Kadastro Müdürlüğüne Tapu Verilmek Üzere Her Türlü Proje ve Belgelerin Tasdiklerinin Yapılması ve Bunlarla İlgili Her Türlü Ödemenin Yapılması veya Parasının Geri Alınması Yetkisinin Verilmesi, Tüm Kanuni İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması,
   2. Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Kat İrtifakının Kurulmasına, Ferdi Kat Mülkiyetine Geçilmesi İle İlgili İşlemlerin Yaptırılması ve Gerektiğinde İmar Değişikliğinin Yapılması, Ortaklar Adına Tapuların Tescil Ettirilmesi, Çıkartılması, Hazırlanan ve Onaylanan Yönetim Planının Uygulanması, Uygulattırılması ve her türlü talepte bulunmak, her türlü belgeyi tanzim ve imzalatmak, tüm proje ve vaziyet planlarını hazırlatmak ve onaylattırmak,
   3. Tapular İçin Karaburun Kadastro Müdürlüğünde Cins Tashihlerinin, İsim Tashihlerinin Ve Her Türlü Tashihlerin Yapılması, Yaptırılması,
   4. Karaburun Tapu Sicil Müdürlüğü İle İlgili Tüm İşlemlerin ve Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması, gerektiğinde kullanım hakkı şerhinin konulmasına yetki verilmesi,
   5. Karaburun Vergi Müdürlüğü ve Belediye İle İlgili Tüm İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması,
   6. İnşaat ruhsatları alınmış, vaziyet planları ve inşaat projeleri onaylandığından, kooperatifimizin mülkiyetindeki taşınmazda kat irtifakı tesis ve tescil ettirmek, kat irtifakı tesis ve tescili için bağımsız bölümleri, numaralarını, arsa paylarını, ortak yerleri ve eklentilerini tayin ve tespit etmek ve imzalamak, keza kat irtifakının tesis ve tescili için her türlü iş ve işlemleri yapmak, (talepte bulunmak) 
   7. Kalan kısımların ve süresi dolan İnşaat ruhsatının alınması veya uzatılması projelerin tasdiki, imar uygulamasının yapılması, kat irtifakı tesis ve tescili ile ferdileşme ve sair her türlü işlemler için ödenmesi gereken her türlü harç, vergi ve resimler ile gerekli yasal her türlü ödemeleri yapmak, fazla yatırılanları geri almak için, Karaburun veya ilgili Belediyelerle, Karaburun Tapu Kadastro ve Vergi Dairelerine müracaatları yapmak, gerekli işlemleri yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi; İnşaat Ruhsatlarının süresi dolduğundan İnşaat Ruhsatlarının kooperatifçe veya üyeler tarafından alınması konusunda genel kurulun bilgilendirilmesine,
  9. 2019 Yılında yapılan 2018 yılı Genel Kurulunda alınan yetkiye dayanarak alanımızdaki Ticaret Merkezi (428 ada 1 Parsel) ile (392 ada 1 parsel ve 397 ada 1) parseldeki küçük Ticaret Alanlarımız ile 2 adadaki Otel Yerleri ve Sağlık Merkezi Yerleri Yap – İşlet – devret modeli ile verilmiş, bu konularla ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde Tapulara 2023 yılı Genel Kurulda alınan karara dayanarak kullanma hakkı şerhi konulmuştur. Bu konunun görüşülmesi ile Sit alanlarımız için Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek sit derecesine göre bu alanın koruma planının tamamlanması, İmar Planlarının yaptırılmasına, derece değiştiği takdirde İmar çalışmalarının yaptırılmasına  (16. Madde – 18. Madde uygulamaları İfraz –Tevhid) , ayrıca alanımızdaki hissedarlarla İmar uygulaması ile mülkiyet ayrımının yapılması konusunda dava açılmış dava ile ilgili bilgi verilmesine,
  10. Plan notundaki şartların değiştirilip inşaatlarını bitiren ortakların oturma müsaadesi almaları için Karaburun Belediyesine gerekli müracaatlar yapılarak işlem tamamlanmış Üyelerimiz iskânlarını alabilecekleri duruma getirilmiştir. Kooperatifimize ait olan arıtmanın, Mordoğan’daki arıtmaya bağlanması için İzmir Büyük şehir Belediyesine gerekli müracaat yapılmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesince arıtmanın Mordoğan Arıtmasına bağlanması için ihale yapılmış sözleşme imzalanmış olup ve inşaatına başlanmıştır. Bu konuda her türlü iş ve işlemin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
  11. Doğal Kuvvet (Enerji) Konusunda Toplu Yapı Hizmetlerinin Sağlanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesini, Bu Amaçla Toplu Yapı Ortak Yeri Arsalarda Sınırlı Ayni Haklar Kurulmasına Arsa Mülkiyet Devrine Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
  12. 383 Ada 1 parsel, 384 ada 1 parsel Turizm Alanlarımız 22 Ocak 2022 tarihindeki Genel Kurulunda alınan yetkiye dayanarak Yap- İşlet- Devret Modeli ile Mordoğan Yatırım Sağlık Turizm İnş. A.Ş firmasına verilmişti. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu alanın kat karşılığında verilmesi 2023 yılında yapılan Genel Kurulumuzda karar verilmişti. Bu konuda üyelerimize bilgi verilmesine,
  13. 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda alınan yetkiye dayanarak alanımızdaki Ticaret Merkezi (428 ada 1 parsel) ile (392 ada 1 parsel ile 397 ada 1 parsel) Ticaret Alanlarımız Yap- İşlet – Devret modeli ile Ezel Medikal İnşaat Turizm Gıda Kozmetik Ve Tıbbi Ürünleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti’ne” verilmişti. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Turizm Alanlarında olduğu gibi bu alanlar içinde Kat karşılığına çevrilerek verilmesine bu konuda gerekli sözleşmelerin yapılıp yasal teminatların alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine,
  14. Yapı ruhsatı almış ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerin dış denetim yaptırması mecburiyeti getirildiğinden serbest Denetim firması ile anlaşma yapılması için yönetime yetki verilmesine,
  15. İhraç edilenler ve dava açılanlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve gereğinin yapılması,
  16. Tapularını almayan üyelerin emlak vergileri kooperatifçe ödendiğinden, bu üyelerden emlak vergisi bedelinin alınmasının görüşülmesine, Açılmış olan davalarla ilgili bilgi verilmesi, 
  17. Ana sözleşme maddelerinin tadili ve intibakı hakkında görüşülmesi ve karar bağlanması,
  18. Dilek – Temenniler ve Kapanış.
  
380 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam117
Toplam Ziyaret594036
HAVA DURUMU